Cookies1. Fyzická osoba podnikateľ Ing. Martina Lamošová, adresa: Besné 266, 01802 Dolná Mariková, IČO : 41833635, zapísaná na Obvodnom úrade v Považskej Bystrici odbor živnostenského podnikania, č. živnostenského registra 330- 13613649— ako prevázkovateľ tejto webovej stránky a ako správca osobných údajov podľa č. 26 Nariadenia, používajú na tejto stránke súbory cookies, ktoré sú tu používané za účelom: 

Merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a chovania návštevníkov na webových strákach,
Fungovania webových stránok
2. Zber cookies za účelom uvedným v ost. 1 je možné považovať za spracovanie osobných údajov. TAkéto spracovanie je možné na základe zákonneho dôvodu oprávneného záujmu správu, a umožňuje ho čl. 6, odst. 1. pism. f) nariadenie Európskeho parlamnetu a Rady )(EU) č 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES … dalej len Nariadenie.

3. Webové stránke je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o chovaní návštevníkov webu – tento režim je možné nastaviť v rámci nastavenia prehliadača . Cookies nevyhnutné pre funkčnsť webu, budú uchovené iba po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

4. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

5. Cookies, ktoré sú zbierané za účelom merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a chovania návštevníkov na webe – sú posudzované v podobe hromadného celku a pseudonymizovanej podobe, ktorá umožňuje identifikáciu jednotlivcaiba pri vynaložení značného odborného úsilia.

6. Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na základe vašeho súhlasu. Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedena nižšie v jednotlivých marketingových cookies. Súhlas so zbieraním údajov pre marketingové účely je možné kedykoľvek odvolať a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

7. Cookies sú ukladané po dobu, ktorá je uvedena ďalej u jednotlivých typoch cookies:

8. Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
Ing. Martina Lamošová, IČO: 41833635
so sídlom Besné 266, 01802 Dolná Mariková, zapísaná v zapsaná v živnostenskom registri.
Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
LinkedIn Corporation, Sunnyvale, USA
9. Vyššie uvedené platformy (spracovatelia) ďalej s cookieš nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájdete hlavne tu:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
https://www.facebook.com/policy.php
10. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

požadovat od Správu, aké vaše osobné údaje spracováva, prípadne si vyžiadať kópiu
vyžiadať si u Správcu prístup k týmto údajom a tieto nechať zaktualizovať , opraviť, či obmedziť ich spracovanie
požadovať od Správcu výmaz osobných údajov – výmaz bude prevedený, ak výmaz nie je v rozpore s platnými predpismi a oprávnenými záujmamy Správcu.
v prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu žiadať prenos týchto údajov
v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov – obrátiť sa na Správcu alebo na úrad pre ochranu osobných údajov či súd.
11. Správca zhromažďu je na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies: 
 

Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na týchto adresách:

www.allaboutcookies.org
www.cnil.fr 
support.microsoft.com
support.mozilla.org
support.google.com

+421 918 51 60 20

Ing. Martina Lamošová, IČO: 41833635  DIČ: 1074458671

IBAN: SK14 1100 0000 0026 2711 6145  SWIFT/BIC: STATRSKBX

Platby v českých korunách: FIO BANKA: 2501484567/2010

©2018 by Martina Lamošová